Home / Privacy Policy

CHính sách quyền riêng tư

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Chính sách quyền riêng tư của Genie này (“Chính sách”) áp dụng cho Genie, nó thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc xử lý thông tin một cách minh bạch và bảo mật nhất tuân theo các luật và quy định về quyền riêng tư dữ liệu có liên quan và hiện hành cũng như với các tiêu chuẩn thương mại. 

Chính sách này chỉ bao gồm thông tin mà Genie thu thập, sử dụng, xử lý và chia sẻ. Nó không giải thích những gì bên thứ ba làm với bất kỳ thông tin nào mà họ có thể thu thập về bạn một cách riêng biệt với Genie. Chính sách này cũng không bao gồm bất kỳ trang web, nền tảng, sản phẩm hoặc dịch vụ nào do người khác cung cấp. 

Chính sách này giải thích cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập về bạn khi bạn sử dụng trang web này, cũng như cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. 

Với chính sách này, chúng tôi trình bày một cách minh bạch rằng chúng tôi thu thập, xử lý, lưu trữ và sử dụng dữ liệu của mọi người một cách công bằng và phù hợp với pháp luật và chỉ thu thập hoặc xử lý thông tin này khi có đầy đủ kiến thức, sự hợp tác và đồng ý của các bên.

2. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Chúng tôi là một ứng dụng Q-A Platform, cho phép bạn cộng tác với những người khác chỉ bằng giọng nói của mình. Theo điều này, bạn có thể đăng ký trong Ứng dụng của chúng tôi và tuân theo Điều khoản và Điều kiện cũng như Thỏa thuận người dùng của chúng tôi, đủ điều kiện để chia sẻ các bản ghi âm giọng nói ngoại tuyến từ mọi nơi trên thế giới. Để thực hiện việc này, chúng tôi sẽ cần thu thập thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để bạn có thể truy cập và để chúng tôi cung cấp cho bạn Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi xử lý thông tin của bạn cho các mục đích dựa trên lợi ích kinh doanh hợp pháp, việc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và / hoặc sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập hoặc nhận được:

         Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tạo tài khoản và đăng nhập: Nếu bạn chọn liên kết tài khoản của mình với chúng tôi với tài khoản của bên thứ ba (chẳng hạn như tài khoản Google hoặc Facebook của bạn), chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn cho phép chúng tôi thu thập từ các bên thứ ba đó để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tạo tài khoản và đăng nhập nhằm thực hiện hợp đồng.

         Để thực hiện các thủ tục Xác minh và Nhận biết Khách hàng của chúng tôi: Để cung cấp cho bạn Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ cần thu thập thông tin cá nhân của bạn và xác minh danh tính của bạn với tư cách là khách hàng của chúng tôi.

         Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi: Là một nền tảng xã hội âm thanh, chúng tôi có thể thực hiện việc phát hành, gửi hoặc trao đổi thông tin khách hàng với các cơ quan quản lý có thẩm quyền, các tổ chức tài chính khác, văn phòng thông tin tín dụng, người cho vay (tiềm năng hoặc thực tế), đại lý và / hoặc đại diện của họ.

         Để quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba chỉ với mục đích hỗ trợ hoặc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi trong việc quản lý hoạt động kinh doanh cho vay của chúng tôi.

         Thể hiện sự cam kết: Để sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý của bạn để sử dụng tên của bạn và sự đồng ý của lời cam kết. Nếu bạn muốn cập nhật hoặc xóa lời cam kết của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@askyourgenie.com.

         Để yêu cầu phản hồi: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để yêu cầu phản hồi và liên hệ với bạn về việc bạn sử dụng Ứng dụng của chúng tôi.

         Để kích hoạt giao tiếp giữa người dùng với người dùng: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để cho phép giao tiếp giữa người dùng với người dùng với sự đồng ý của mỗi người dùng.

         Để quản lý tài khoản người dùng: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích quản lý tài khoản của chúng tôi và giữ cho nó hoạt động tốt.

         Để gửi thông tin quản trị cho bạn: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin sản phẩm, dịch vụ và tính năng mới và/hoặc thông tin về những thay đổi đối với các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi.

         Để bảo vệ các Dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn như một phần giữ cho Ứng dụng của chúng tôi an toàn và bảo mật (ví dụ: để theo dõi và ngăn chặn gian lận).

         Để thực thi các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi: với mục đích kinh doanh, chúng tôi cần các bạn tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định hoặc liên quan đến hợp đồng của chúng tôi.

         Để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và ngăn ngừa tổn hại: Nếu chúng tôi nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp, một quyết định của cơ quan nhà nước nào hoặc yêu cầu pháp lý khác, chúng tôi có thể cần kiểm tra dữ liệu chúng tôi nắm giữ để xác định cách phản hồi.

         Để thực hiện và quản lý các đơn đặt hàng của bạn: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để thực hiện và quản lý các đơn đặt hàng, thanh toán, trả hàng và trao đổi của bạn được thực hiện thông qua Ứng dụng.

         Quản lý các giải thưởng và cuộc thi: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để quản lý các cuộc rút thăm giải thưởng và các cuộc thi khi bạn chọn tham gia các cuộc thi của chúng tôi.

         Cung cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp dịch vụ cho người dùng: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn dịch vụ được yêu cầu.

         Để trả lời các thắc mắc của người dùng / cung cấp hỗ trợ cho người dùng: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để trả lời các thắc mắc của bạn và giải quyết mọi vấn đề tiềm ẩn mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

         Gửi cho bạn thông tin liên lạc tiếp thị và quảng cáo: Chúng tôi và / hoặc các đối tác tiếp thị bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi cho mục đích tiếp thị của chúng tôi, nếu điều này phù hợp với sở thích tiếp thị của bạn. Ví dụ: khi bày tỏ quan tâm đến việc lấy thông tin về chúng tôi hoặc Ứng dụng của chúng tôi, đăng ký tiếp thị hoặc liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân từ bạn. Bạn có thể chọn không nhận email tiếp thị của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

         Để cung cấp quảng cáo có mục tiêu cho bạn: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để phát triển và hiển thị nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa (và làm việc với các bên thứ ba làm như vậy) phù hợp với sở thích và/hoặc vị trí của bạn và để đo lường hiệu quả của nó.

         Dùng cho các mục đích kinh doanh khác: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích kinh doanh khác, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, xác định xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả của các chiến dịch khuyến mại và để đánh giá và cải thiện Ứng dụng, sản phẩm, tiếp thị và trải nghiệm của bạn.

Chúng tôi sẽ chỉ xử lý thông tin của bạn theo các phương pháp nói trên nếu điều đó là cần thiết để chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi đối với bạn và dựa trên sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo vệ quyền và tự do và lợi ích hợp pháp của bạn. Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình liên quan đến việc lập hồ sơ, xử lý tự động và/hoặc ra quyết định tự động, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại privacy@askyourgenie.com.

3. PHẠM VI THÔNG TIN THU THẬP

3.1. Thông tin cá nhân bạn tiết lộ cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi bạn đăng ký trên Ứng dụng, bày tỏ mong muốn có được thông tin về chúng tôi hoặc các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, khi bạn tham gia vào các hoạt động trên Ứng dụng hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập tùy thuộc vào bối cảnh tương tác của bạn với chúng tôi và Ứng dụng, lựa chọn bạn thực hiện cũng như các sản phẩm và tính năng bạn sử dụng. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm những thông tin sau: Họ và tên; Giới tính; Quốc tịch; Ngày sinh; Nơi sinh; Địa chỉ hiện tại và thường trú; Số điện thoại; Địa chỉ Email; Số giấy tờ pháp lý của cá nhân; Ảnh chụp chân dung.

Tất cả thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi phải trung thực, đầy đủ và chính xác và bạn phải thông báo ngay lập tức cho chúng tôi khi có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân đó.

3.2. Thông tin tự động được thu thập

Chúng tôi tự động thu thập thông tin nhất định khi bạn truy cập, sử dụng hoặc điều hướng Ứng dụng. Thông tin này không tiết lộ danh tính cụ thể của bạn (như tên hoặc thông tin liên hệ của bạn) nhưng có thể bao gồm thiết bị và thông tin sử dụng, chẳng hạn như địa chỉ IP, trình duyệt và đặc điểm thiết bị, hệ điều hành, tùy chọn ngôn ngữ, URL giới thiệu, tên thiết bị, quốc gia, vị trí , thông tin về ai và khi nào bạn sử dụng Ứng dụng của chúng tôi và các thông tin kỹ thuật khác. Thông tin này chủ yếu cần thiết để duy trì tính bảo mật và hoạt động của Ứng dụng của chúng tôi cũng như cho các mục đích báo cáo và phân tích nội bộ của chúng tôi.

3.3. Thông tin chúng tôi thu thập 

Dữ liệu đăng nhập và sử dụng: Dữ liệu nhật ký và sử dụng là thông tin liên quan đến dịch vụ, sử dụng chẩn đoán và hiệu suất mà máy chủ của chúng tôi tự động thu thập khi bạn truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng của chúng tôi và chúng tôi ghi lại trong tệp nhật ký. Tùy thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi, dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm địa chỉ IP, thông tin thiết bị, loại trình duyệt và cài đặt cũng như thông tin về hoạt động của bạn trong Ứng dụng (chẳng hạn như dấu ngày / giờ liên quan đến việc sử dụng của bạn, các trang và tệp đã xem, tìm kiếm và các hành động khác mà bạn thực hiện, chẳng hạn như tính năng nào bạn sử dụng), thông tin sự kiện của thiết bị (chẳng hạn như hoạt động của hệ thống, báo cáo lỗi (được gọi là ‘kết xuất sự cố’) và cài đặt phần cứng).

Dữ liệu thiết bị: Chúng tôi thu thập dữ liệu thiết bị như thông tin về máy tính, điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị khác mà bạn sử dụng để truy cập Ứng dụng. Tùy thuộc vào thiết bị được sử dụng, dữ liệu thiết bị này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP của bạn (hoặc máy chủ proxy), số nhận dạng ứng dụng thiết bị, vị trí, loại trình duyệt, mô hình phần cứng của nhà cung cấp dịch vụ Internet và / hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động, thông tin cấu hình hệ điều hành.

3.4. Thông tin được thu thập thông qua ứng dụng của chúng tôi

Quyền truy cập thiết bị di động: Chúng tôi có thể yêu cầu quyền truy cập hoặc quyền đối với một số tính năng từ thiết bị di động của bạn, bao gồm danh bạ trên thiết bị di động của bạn và các tính năng khác. Nếu bạn muốn thay đổi quyền truy cập hoặc quyền của chúng tôi, bạn có thể làm như vậy trong cài đặt thiết bị của mình.

Dữ liệu thiết bị di động: Chúng tôi tự động thu thập thông tin thiết bị (chẳng hạn như ID thiết bị di động của bạn, kiểu máy và nhà sản xuất), hệ điều hành, thông tin phiên bản và thông tin cấu hình hệ thống, số nhận dạng thiết bị và ứng dụng, loại và phiên bản trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet và / hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động, và địa chỉ Giao thức Internet (IP) (hoặc máy chủ proxy). Nếu bạn đang sử dụng Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về mạng điện thoại được liên kết với thiết bị di động của bạn, hệ điều hành hoặc nền tảng thiết bị di động của bạn, loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID thiết bị duy nhất của thiết bị di động của bạn và thông tin về các tính năng của Ứng dụng của chúng tôi mà bạn đã truy cập.

Đẩy thông báo: Chúng tôi có thể yêu cầu gửi cho bạn các thông báo đẩy về tài khoản của bạn hoặc một số tính năng nhất định của Ứng dụng. Nếu bạn muốn chọn không nhận các loại liên lạc này, bạn có thể tắt chúng trong cài đặt của thiết bị.

Thông tin chủ yếu cần thiết để duy trì tính bảo mật và hoạt động của Ứng dụng của chúng tôi: để khắc phục sự cố và cho các mục đích báo cáo và phân tích nội bộ của chúng tôi.

3.5. Thông tin thu thập từ các nguồn khác

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu hạn chế từ cơ sở dữ liệu công cộng, đối tác tiếp thị và các nguồn bên ngoài khác.

Trong phạm vi luật pháp cho phép, để nâng cao khả năng cung cấp tiếp thị, ưu đãi và dịch vụ có liên quan cho bạn và cập nhật hồ sơ của chúng tôi, chúng tôi có thể lấy thông tin về bạn từ các nguồn khác, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu công cộng, đối tác tiếp thị chung, chương trình liên kết, các nhà cung cấp dữ liệu, cũng như từ các bên thứ ba khác. Thông tin này bao gồm địa chỉ gửi thư, chức danh công việc, địa chỉ email, số điện thoại, dữ liệu ý định (hoặc dữ liệu hành vi người dùng), địa chỉ Giao thức Internet (IP), hồ sơ mạng xã hội, URL mạng xã hội và hồ sơ tùy chỉnh, cho mục đích quảng cáo được nhắm mục tiêu và quảng bá sự kiện .

Khi thu thập thông tin từ các nguồn của bên thứ ba, Genie đảm bảo rằng nhà cung cấp bên thứ ba đã đảm bảo sự đồng ý của người dùng khi bạn đồng ý chia sẻ dữ liệu của họ cho các mục đích tiếp thị. Điều này sẽ được thực hiện như một đại diện và bảo hành của nhà cung cấp bên thứ ba theo Thỏa thuận chia sẻ dữ liệu / thuê ngoài có liên quan giữa các bên thứ ba và Genie.

4. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn miễn là cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách này trừ khi pháp luật yêu cầu khác.

Chúng tôi sẽ chỉ giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách này và trong trường hợp chấm dứt tài khoản, trong thời gian lưu trữ mười hai tháng để cho phép tài khoản dễ dàng khôi phục, trừ khi thời gian lưu giữ lâu hơn là bắt buộc hoặc được pháp luật cho phép (chẳng hạn như thuế, kế toán, chống rửa tiền hoặc các yêu cầu pháp lý khác).

Bạn hiểu rằng bất cứ lúc nào bạn cũng có thể tự do hủy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, xóa tài khoản của mình, gỡ cài đặt Ứng dụng của chúng tôi khỏi thiết bị của bạn và / hoặc gửi yêu cầu chính thức về việc xóa dữ liệu của bạn, tuân theo Chính sách này. Nếu bạn muốn xóa và phá hủy thông tin cá nhân của mình hoặc bạn muốn rút lại sự đồng ý trong việc xử lý thông tin cá nhân của mình, bạn có thể làm như vậy bằng cách liên hệ với chúng tôi.

5. NHỮNG CHỦ THỂ CÓ THẾ TIẾP CẬN THÔNG TIN

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin khi có sự đồng ý của bạn, tuân thủ luật pháp, cung cấp dịch vụ cho bạn, bảo vệ quyền lợi của bạn hoặc thực hiện các nghĩa vụ kinh doanh.

Tùy theo các yêu cầu của pháp luật hiện hành, chúng tôi cũng có thể cần xử lý dữ liệu của bạn hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

         Chuyển giao kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin của bạn liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản công ty, tài trợ hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi cho một công ty khác.

         Chi nhánh/Đơn vị phụ thuộc: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các chi nhánh/đơn vị phụ thuộc của chúng tôi, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ yêu cầu các chi nhánh/đơn vị phụ thuộc đó tuân theo Chính sách này. Các chi nhánh bao gồm công ty mẹ của chúng tôi và bất kỳ công ty con nào, đối tác liên doanh hoặc các công ty khác mà chúng tôi kiểm soát hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung của chúng tôi.

         Đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp cho bạn một số sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi.

         Cơ quan nhà nước: Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân.

Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

Bất kỳ việc chuyển giao, chia sẻ dữ liệu nào cho các bên bên ngoài sẽ được điều chỉnh bởi Thỏa thuận chia sẻ/thuê ngoài dữ liệu (nếu có) và đều dựa trên các cơ sở: 

         Sự đồng ý: Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu của bạn nếu bạn đã cho chúng tôi sự đồng ý cụ thể để sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho một mục đích cụ thể.

         Lợi ích hợp pháp: Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu của bạn khi cần thiết một cách hợp lý để đạt được lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi.

         Thực hiện Hợp đồng: Khi chúng tôi đã ký hợp đồng với bạn, chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các điều khoản trong hợp đồng của chúng tôi.

         Nghĩa vụ pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn trong trường hợp pháp lý bắt buộc phải làm như vậy để tuân thủ luật hiện hành, yêu cầu của chính phủ, thủ tục tư pháp, lệnh tòa hoặc quy trình pháp lý, chẳng hạn như theo lệnh tòa hoặc trát đòi hầu tòa (bao gồm cả phản ứng với các cơ quan công quyền để đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật).

         Lợi ích quan trọng: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng cần thiết để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các vi phạm tiềm ẩn đối với chính sách của chúng tôi, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn của bất kỳ người nào và các hoạt động bất hợp pháp hoặc để làm bằng chứng trong vụ kiện tụng mà chúng tôi có liên quan.

6. BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi mong muốn bảo vệ thông tin cá nhân của bạn thông qua một hệ thống các biện pháp bảo mật, tổ chức và kỹ thuật. 

Để thông tin về tài khoản được bảo vệ, các cán bộ và nhân viên của chúng tôi sẽ được đào tạo về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu trực tuyến và sẽ thiết lập các phương pháp bảo vệ dữ liệu (khóa an toàn, mã hóa dữ liệu, ủy quyền truy cập, v.v.). Ngoài ra, các biện pháp bảo mật sẽ được xây dựng thông qua một mạng an toàn để bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng.

Chúng tôi sẽ phát triển và thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng tất cả nhân viên Genie có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin cá nhân nào sẽ xử lý nghiêm ngặt dữ liệu đó theo luật và quy định hiện hành. Các biện pháp này có thể bao gồm việc soạn thảo các chính sách liên quan mới hoặc cập nhật của Genie và tiến hành hoặc tài trợ các chương trình đào tạo để giáo dục các cổ đông, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý và các bên quan tâm khác của chúng tôi về các mối quan tâm liên quan đến quyền riêng tư dữ liệu. Nghĩa vụ bảo mật liên tục cũng được áp đặt đối với các cổ đông, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý hoặc các bên quan tâm khác của chúng tôi liên quan đến thông tin cá nhân mà họ có thể gặp phải trong khoảng thời gian mà họ làm như vậy với Genie. Nghĩa vụ này vẫn sẽ được áp dụng sau khi họ ngừng làm việc với Genie vì bất kỳ lý do gì.

Bằng việc tiến hành đánh giá tác động quyền riêng tư liên quan đến tất cả các hoạt động, dự án và hệ thống liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, Genie sẽ xem xét các chính sách bảo mật, tiến hành đánh giá lỗ hổng và thực hiện kiểm tra thâm nhập, nếu có, trong Genie theo lịch trình thường xuyên do nhóm phụ trách công nghệ thông tin của chúng tôi quy định. Nhóm phụ trách công nghệ thông tin của chúng tôi sẽ liên tục đánh giá Chính sách này, xem xét những điều sau:

       Các biện pháp bảo vệ để bảo vệ hệ thống và mạng máy tính Genie chống lại việc sử dụng ngẫu nhiên, bất hợp pháp hoặc trái phép, bất kỳ sự can thiệp nào sẽ ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của dữ liệu hoặc cản trở hoạt động hoặc tính khả dụng của hệ thống và truy cập trái phép.

       Khả năng của chúng tôi để đảm bảo và duy trì tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính khả dụng và khả năng phục hồi của các hệ thống và dịch vụ xử lý dữ liệu Genie.

       Giám sát thường xuyên các vi phạm bảo mật và quy trình xác định và truy cập các lỗ hổng có thể dự đoán được một cách hợp lý trong hệ thống và mạng máy tính Genie, đồng thời thực hiện các hành động phòng ngừa và khắc phục đối với các sự cố bảo mật.

       Khả năng của chúng tôi để khôi phục tính khả dụng và quyền truy cập thông tin cá nhân một cách kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố bảo mậ.

       Thường xuyên kiểm tra và đánh giá hiệu quả của các biện pháp an ninh.

       Mã hóa thông tin cá nhân trong quá trình lưu trữ và trong quá trình vận chuyển, quá trình xác thực và các biện pháp bảo mật kỹ thuật khác nhằm kiểm soát và hạn chế quyền truy cập.

Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp bảo vệ và nỗ lực của chúng tôi để bảo mật thông tin của bạn, không có đường truyền điện tử nào qua Internet hoặc công nghệ lưu trữ thông tin có thể được đảm bảo là an toàn 100%. 

Vì vậy chúng tôi không thể cam kết hoặc đảm bảo rằng tin tặc, tội phạm mạng hoặc các bên thứ ba trái phép khác sẽ không có thể đánh bại sự bảo mật của chúng tôi và thu thập, truy cập, đánh cắp hoặc sửa đổi thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng và nỗ lực hết sức trong việc thực hiện tất cả các biện pháp có thể áp dụng để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Việc truyền tải thông tin cá nhân đến và từ Ứng dụng của chúng tôi là rủi ro của riêng bạn, bạn chỉ nên truy cập Ứng dụng trong một môi trường và những thiết bị kết nối an toàn.

7. THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT – TRẺ EM DƯỚI 14 TUỔI

Trong quá trình sử dụng Genie, chúng tôi giả định rằng bạn có đủ năng lực dân sự tương ứng. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, chúng tôi yêu cầu sự can thiệp của cha mẹ hoặc những người giám hộ khác giúp bạn đọc kỹ và hiểu rõ chính sách bảo mật này để sử dụng dịch vụ và cung cấp thông tin cho chúng tôi. Việc bạn sử dụng Genie phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc những người giám hộ khác của bạn. Bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn tuyên bố rằng bạn từ 14 tuổi trở lên hoặc bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ vị thành niên đó và đồng ý cho trẻ vị thành niên đó sử dụng Ứng dụng. 

Nếu chúng tôi nhận ra rằng bạn chưa đủ tuổi sử dụng dịch vụ Genie, chúng tôi sẽ thông báo cho người giám hộ của bạn và yêu cầu người giám hộ của bạn đồng ý với các quy tắc về thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em. Trong trường hợp được phép thu thập thông tin cá nhân của trẻ em với sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ khác để sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng, chia sẻ, chuyển giao hoặc tiết lộ khi được pháp luật và quy định cho phép, sự đồng ý rõ ràng của cha mẹ hoặc người giám hộ khác hoặc khi cần thiết để bảo vệ trẻ em. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ khác của một đứa trẻ, vui lòng chú ý xem đứa trẻ đang được bạn giám hộ có sử dụng dịch vụ của chúng tôi hay không, sau khi được bạn cho phép. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin cá nhân của những đứa trẻ dưới sự giám sát của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua theo địa chỉ privacy@askyourgenie.com.

8. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN

Khi sử dụng Ứng dụng và các dịch vụ, bạn có thể xem xét, thay đổi hoặc chấm dứt tài khoản của mình bất kỳ lúc nào.

Các quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của bạn như sau: 

         Quyền được thông báo cho dù thông tin cá nhân của bạn sẽ, đang được hoặc đã được xử lý.

         Quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.

         Quyền truy cập hợp lý thông tin cá nhân của bạn.

         Quyền tranh chấp về sự không chính xác hoặc sai sót trong thông tin cá nhân của bạn và yêu cầu chúng tôi sửa nó ngay lập tức và phù hợp.

         Quyền đình chỉ, thu hồi hoặc ra lệnh chặn, xóa hoặc hủy Thông tin cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi.

         Quyền gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chính phủ thích hợp đối với bất kỳ vi phạm nào đối với quyền riêng tư dữ liệu của bạn.

         Quyền được bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào phải gánh chịu do việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn không chính xác, không đầy đủ, lỗi thời, sai lệch, thu thập trái phép hoặc trái phép không phù hợp với chính sách này.

         Quyền chuyển dữ liệu thông tin cá nhân của bạn.

         Quyền được thông báo cho dù thông tin cá nhân đang được hoặc đã được xử lý. Điều này bao gồm xử lý thông qua xử lý tự động, ra quyết định tự động và lập hồ sơ.

Để tôn trọng quyền riêng tư dữ liệu của bạn, bạn cần thực hiện các công tác sau với chúng tôi:

         Không chia sẻ thông tin của bạn với các công ty con và chi nhánh của chúng tôi hoặc với các công ty khác mà chúng tôi kinh doanh duy trì các Dịch vụ mà bạn đã cung cấp với chúng tôi.

         Cập nhật thông tin cá nhân của bạn khi có những thay đổi.

         Chọn không tham gia tiếp thị qua email: Bạn có thể hủy đăng ký khỏi danh sách email tiếp thị của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email mà chúng tôi gửi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết được cung cấp bên dưới. Sau đó, bạn sẽ bị xóa khỏi danh sách email tiếp thị – tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể liên lạc với bạn, chẳng hạn như để gửi cho bạn các email liên quan đến dịch vụ cần thiết cho việc quản lý và sử dụng tài khoản của bạn, để phản hồi các yêu cầu dịch vụ hoặc các mục đích phi tiếp thị.

         Yêu cầu chấm dứt tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản và thông tin của bạn khỏi cơ sở dữ liệu đang hoạt động của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin trong tệp của mình để ngăn chặn gian lận, khắc phục sự cố, hỗ trợ bất kỳ cuộc điều tra nào, thực thi các Điều khoản và Điều kiện và Thỏa thuận Người dùng của chúng tôi và / hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành

Nếu bạn muốn xem lại hoặc thay đổi thông tin trong tài khoản, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân hoặc chấm dứt tài khoản của mình bất kỳ lúc nào, bạn có thể:

         Đăng nhập vào cài đặt tài khoản của bạn và cập nhật tài khoản người dùng của bạn.

         Liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp.

9. CÁCH THỨC LIÊN HỆ ĐỂ THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN 

Nếu bạn có thắc mắc hoặc nhận xét về Chính sách này, bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu (DPO) của chúng tôi qua email tại privacy@askyourgenie.com .

Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, thay đổi thông tin đó hoặc xóa thông tin đó trong một số trường hợp. Để yêu cầu xem xét, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@askyourgenie.com 

10. CÁC THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Nếu có những thay đổi quan trọng đối với Chính sách, bạn sẽ được thông báo ngay qua e-mail và/hoặc trong ứng dụng. Bạn thực sự nên thường xuyên xem lại và đọc Chính sách này. Bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng trên trang web và trong ứng dụng Genie, với ngày có hiệu lực được cập nhật. 

Bằng việc tiếp tục sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ của chúng tôi sau khi có các sửa đổi, cập nhật Chính sách này sẽ được hiểu là bạn đã chấp nhận vầ đồng ý tiếp tục sử dụng Dịch vụ với các sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi đó. 

 

[contact-form-7 id="155" title="Contact form 1"]
LOGIN

Show